Huisreglement

Iedereen die een les wenst te volgen in onze school moet een kaartje hebben. Alle lessen (lesnummers) waarvoor werd betaald, zijn vermeld op dit kaartje. Lessen die niet op de kaart voorkomen, mogen niet gevolgd worden. Dit geldt ook voor abonnementen. Dat kaartje moet iedereen spontaan aan het begin van de les aan de leerkracht tonen, en aan het einde van de les terug meenemen.
Elke inschrijving geldt voor een volledig schooljaar. Vanaf het moment van inschrijving moet het schooljaar tot aan het einde betaald worden. Dit gebeurt door een eenmalige betaling voor een gans schooljaar. In uitzonderlijke gevallen wordt een afbetalingsplan toegestaan, mits betaling van een supplement van 10% op het totaalbedrag (excl verzekering).

In samenspraak met leerkrachten, directie en leerlingen wordt er bepaald welke lessen er kunnen gevolgd worden. Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met bekwaamheden en samenstelling van de groepen.
De lessen zijn opbouwend doorheen het jaar, we verwachten dan ook van alle leerlingen dat ze regelmatig hun lessen volgen om vooruitgang te kunnen boeken. Er kan onder geen enkel beding terugbetaling van lessen gebeuren.
 Een proefles van 1 uur kost 10 €, een proefles van 1,5 uur of meer kost 15 €. Dit bedrag wordt afgetrokken van het lesgeld bij inschrijving. Ook voor een proefles is er een kaartje met lesnummer(s) nodig.

Het betalen van het lidgeld betekent dat het huisreglement gekend en aanvaard is.
 In geval van een afbetalingsplan: Ondergetekende verbindt zich ertoe het lidgeld te betalen in periodieke betalingen zoals hieronder opgegeven. Dansstudio Arabesque aanvaardt dit afbetalingsplan.

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor de leerlingen. We rekenen op discretie van de ouders die hun jonge kinderen nog moeten helpen bij het omkleden. Er mag geen eten en drinken meegenomen worden in de kleedkamers. Breng geen waardevolle voorwerpen of juwelen mee. Dansstudio Arabesque is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke spullen. 
De cafetaria is open tot 1 uur na de laatste les. Roken is nergens in het gebouw toegelaten. We verwachten iedereen, in het juiste uniform en met juiste dansflats of schoenen, tijdig in de lessen. Het uniform is verplicht, wordt door de leerlingen via Dansstudio Arabesque aangekocht en is niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen.